Pekné popoludnie!
utorok 28. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Pachómios Veľký (348)
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Teodor Posvätený (368), učeník svätého Pachómia Veľkého

sviatok má Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup
ZAJTRA sviatok má Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Púť ku hrobu igumena Ignatija a vsenočné bdenie v skýte Preobraženija

Každoročne sa v deň sviatku Preobraženija schádzajú duchovní aj veriaci do skýtu zasvätenému tomuto sviatku, ktorý sa nachádza v Uličskom Krivom. Skýt vybudoval igumen Ignatij (Čokina). Tento verný syn svätej Pravoslávnej Cirkvi, bojovník Isusa Christa, pokorný jeromonach tu žil mníšskym životom v pôste, v konaní vsenočných bdení a v telesnej námahe. Na konci života ho len trápilo, že miesto po ňom ostane pusté. Však opak je pravdou. Ľudia každoročne prichádzajú a naberajú duchovné sily na tomto svätom mieste. Či by toľko ľudí stále prichádzalo do tohto skýtu, keby o. Ignatij nežil svätým životom? Sláva Bohu za vynikajúci nápad usporiadať prvú púť na skýt spojenú so vsenočným bdením a inými bohoslužbami. A tak deň pred sviatkom 18. augusta (pondelok) sa duchovní, veriaci a mládežníci stretli na fare v Uliči. V tunajšom chráme bol odslúžený moleben, po ktorom nasledovala púť do skýtu, ku hrobu igumena Ignatija. Na skýte všetko začalo pohostením, počas ktorého nám naši otcovia duchovní rozprávali zo života o. Ignatija. Nasledovalo malé posvätenie vody a akafist k Počajevskej ikone Bohorodičky. Veľa ľudí sa spovedalo. Potom sa slúžilo nádherné vsenočné bdenie, po ktorom boli modlitby ku sv. prijímaniu. Celé bdenie sa nemohlo zakončiť inak ako sv. liturgiou (slúženou v chráme nad kéliou), kde všetko vyvrcholilo v Eucharistii (inak by sa taký sviatok ako Preobraženije ani nedal osláviť). Pocity človeka počas celého večera a noci sa nedajú opísať. Po sv. liturgii bolo ešte posvätenie ovocia a išlo sa spať. Ráno v kaplnke („dolnom“ chráme) bola o 8.00 h utreňa a po nej sv. liturgia slúžená viacerými duchovnými (tak ako aj v noci). Taktiež mnoho ľudí pristúpilo k Eucharistii. Ďalej bolo posvätenie ovocia a pomazanie olejom, počas ktorého sa slúžila večerňa a potom obchod okolo chrámu s čítaním Evanjelií. Všetko zakončila panachýda na hrobe o. igumena Ignatija. Sláva Bohu za nádherný duchovný zážitok. Človeku sa pri tom všetkom až slzy tlačili do očí. Kto bola aspoň raz na tomto duchovnom mieste, vždy sa tu bude chcieť vracať.

Svjatyj uhodniče Božij Ignatije moli Boha o nas!

zdroj: RRIP
26. august 2008Untitled Document