Dobré ráno!
nedeľa 26. mája 2024
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätá mučenica Glykéria (177)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Izidor (251)

sviatok má Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich
ZAJTRA sviatok má Svätý hieromučeník Terapont. Prepodobny Ján Ruský (1730)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Valné zhromaždenie Bratstva pravoslávnej mládeže v Českej republike

17. decembra 2011 sa v Prahe v hoteli Icon uskutočnilo Valné zhromaždenie Bratstva pravoslávnej mládeže v Českej republike, na ktorom mládežníci z Čiech a Moravy volili nové vedenie a spolu živo diskutovali o ďalšom smerovaní i aktivitách miestneho spoločenstva mládeže.
Samotnému Valnému zhromaždeniu predchádzalo piatkové stretnutie mládežníkov v Prahe. Spoločný zoznamovací večer i večerné modlitby boli naozaj pekným začiatkom víkendového stretnutia.
V sobotu ráno sme spolu s mládežníkmi z Čiech a Moravy ďakovali Hospodinu Bohu na svätej liturgii, ktorú slúžil Jeho blaženosť Kryštof, arcibiskup pražský, metropolita Českých krajín a Slovenska s miestnymi duchovnými pražského katedrálneho chrámu a o. Metod Kout. Duchovne bol s nami i otec Jozef Libor Kratochvíla, ktorý je duchovníkom Bratstva pravoslávnej mládeže v Českej republike.
Valné zhromaždenie otvoril prezident, brat Ivo Vrobel, ktorý privítal všetkých prítomných a udelil slovo jeho blaženstvu metropolitovi Kryštofovi.
Na mieste konania Valného zhromaždenia sa po modlitbe všetkým mladým prihovoril vladyka, metropolita Kryštof, ktorý okrem iného vyzval mládežníkov, aby sa nebáli žiť kresťansky a svojím životom svedčiť o Isusovi Christovi a o svätej pravoslávnej Cirkvi. Taktiež vyzdvihol dôležitosť aktivít mladých v Christovej Cirkvi.
Následne sa prítomným prihovoril prezident Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Potom bratia z Čiech a Moravy hodnotili svoju činnosť a aktivity za ostatný rok.
Predstavenie kandidátov otvorilo ďalšiu časť programu Valného zhromaždenia -Voľby.
Určená volebná komisia sčítala všetky hlasy a dospela k nasledovným výsledkom: Za prezidenta BPM v Českej republike bol zvolený brat Martin Létal. Na viceprezidentský post bol vybraný brat Viktor Dutko. Koordinátorom pre Pražskú eparchiu sa stal brat Ondřej Chrást a koordinátorkou pre Olomoucko – brnenskú eparchiu sa stala sestra Milada Kudelová, duchovníkmi BPM sa stali otec Metoděj Kout a otec Jozef Kratochvíla.
Taktiež bol zvolený nový ekonóm sestra Lenka Petříková a predsedníčkou edičnej rady sa stala sestra Tatiana Fejsaková.
Posledným bodom Valného zhromaždenia bola diskusia, ktorá bola zameraná na otázky ohľadom ďalšieho smerovania Bratstva. Zasadanie Valného zhromaždenia modlitbou ukončil novozvolený prezident BPM v Českej republike Martin Létal.
Večer bola pre mládežníkov pripravená prehliadka pravoslávnej Prahy a večerňa v katedrálnom chráme svätých Cyrila a Metoda.
Celé toto stretnutie pravoslávnej mládeže bolo ukončené nedeľnou liturgiou v katedrálnom chráme a spoločným obedom.
Nech milostivý Hospodin Boh blahoslovi všetkých mládežníkov v Českých krajinách a na Morave, nech novozvoleným ľuďom, ktorí majú na starosti Bratstvo udelí veľa síl, trpezlivosti, lásky a vytrvalosti. Nech im pošle anjela pokoja, aby dokázali svedčiť o Christovom Evanjeliu.
Za zúčastnených mládežníkov zo Slovenska sa chceme bratom a sestrám z Česka poďakovať za milé prijatie a čas, ktorý nám venovali.

zdroj: Alexander Haluška, prezident Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS
29. december 2011

Untitled Document