Dobré ráno!
štvrtok 30. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý apoštol Andronik a Júnia
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Teodot z Ankyry

sviatok má Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora (383)
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Hermas (zo 70-tich). Svätý mučeník Jermia

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Medzilaborská mládež na púti po svätých miestach Zakarpatska

Všemohúci Boh požehnáva snažiacim sa a počúva modlitby svojich spravodlivých. Tak po mnohých úskaliach a pokušeniach sa nám (mládeži z Medzilaboriec a okolia) podarilo začiatkom augusta navštíviť aspoň zlomok sv. obiteli (monastierov) Podkarpatskej Rusi. Nie nadarmo túto zem nazývajú zakarpatským Athosom. Na územi Podkarpatskej Rusi /dnešná Zakarpatská oblasť Ukrajiny/, sa nachádza 30 pravoslávnych monastierov. My sme navštívili len 12 z nich. Každý bol iný, každý niečím zvláštny, rôzny v architektúre, zasvätené mnohým svätým, no všade bolo cítiť práve tú istú Božiu Blahodať osväcujúcu každého človeka žijúceho na tejto zemi. Práve v monastieroch akoby sme sa stávali viac vnímavejšími k Bohu, k svojím blížnym, k stvorenstvu. Tu sa človek zamyslí nad zbytočným zhonom, ktorý prežíva každý deň. Nad malichernými hádkami a vojnami, ktoré vedie so svojimi blížnymi. Tu jeho duša okúsi kúsok neba a obrovskú lásku ľudí snažiacich sa o dokonalosť (mníchov). Užhorodský monastier stojí akoby ochranná veža na konci (alebo začiatku) Ukrajiny. Modrý rakošinský monastier je nám veľmi blízky. Nachádza sa tam hrob mátušky otca Svjatoslava (neskôr archimandritu Andreja Kolomackého). Ten u nás postavil mnoho chrámov. Veľký mukačevský monastier sa práve pripravuje na kanonizáciu otca...Sestry v monastiery sv. Serafíma Sarovského nás milo uvítali práve na začiatku utrene, ktorú slúžili v letnom chráme vonku pod nádhernou strechou z hrozna. Nová obiteľ sv. Joana Pedteču sa vypína nad cestou a ako sv. Krstiteľ volá všetkých k pokániu. Konečne nás už v šere krátko pred búrkou víta monastier sv. Cyrila a Metoda v Svaľave. Tam po večeri a modlitbách zaspávame, aby sme načerpali síl na ďalší deň. Po sv. liturgii sa vydávame na ďalšiu púť. Názov prvého dnešného monastiera som si veľmi nezapamätal. Monastier v Nankove. Prepodobne otče náš Alexije moli Boha o nás! Nachádzajú sa tam netlinné mošči sv. Alexija Karpatoruského, ktorý ako apoštol dnešných dní pomáhal obnovovať sv. Pravoslávie na Podkarpatskej Rusi a aj u nás.Vysoko v karpatských horách sme navštívili kopašnevský monastier sv. Joana Bohoslova. Svätý apoštol Ján je ochrancom našich bohoslovcov na Slovensku. Bol to asi najvzdialenejší a najskromnejší monastier aký sme navštívili, no prijatie a dobrosrdečnosť miestných monašiek sa nedá opísať. Mátuška s nám láskavým hlasom rozpráva o histórii tohto sv. miesta. S radosťou nám ukazuje hlavný chrám a potom aj zimný. Tam našu pozornosť upriami na iverskú ikonu Presvätej Bohorodičky, ktorú im podaroval metropolita z Československa. V monastieri sv. Archanjela Michala v Dragove nám rozprávajú o histórii istočnika-prameňa a o zázraku Svätého Ducha. Voznesenská obiteľ nás už z ďaleka víta striebornými kupolami, okrem iného je jedná z dvoch monastierov, ktoré neboli počas komunizmu na Zakarpatí zatvorené. V dedinke Mala Uhľa je rozostavaný nový monastier. Sú tam netlinné mošči sv . Prepodobného Iova Uhoľského. Ruská pravoslávna Cirkev ho k zboru svätých pridala len minulého roku. Ešte nočná zástavka pred monastierom v Uhľi a cesta domov. Sláva Bohu za takýto veľký dar i za všetky dobrá, ktoré nám preukazuje. Veľmi pekne by sme sa chceli poďakovať Užhorodskému mládežníckemu Bratstvu sv. Alexija Karpatoruského za sprostredkovanie tejto púte a najmä služobníkovi Božiemu Vasilijovi. Spasi Hospodi

zdroj: BPM Medzilaborce
25. august 2009

Untitled Document