Pekné popoludnie!
štvrtok 6. augusta 2020

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätá veľkomučenica Kristína (300). Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid (1015)
ZAJTRA sviatok má Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. Pamiatka V. Všeobecného snemu (553)

sviatok má Sväté Premenenie nášho Hospodina, Boha a Spasiteľa Isusa Christa
ZAJTRA sviatok má Svätý prepodobný mučeník Domécius (363)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Mládež na púti k čudotvornej krásnobrodskej ikone Presvätej Bohorodičky

„Radujsja krasoto krasnobrodskaja...“ tieto i mnohé iné slová a piesne na oslavu Presvätej Bohorodičky zneli aj tohto roku na mládežníckej púti i svätej liturgii v krásnobrodskom pravoslávnom chráme soboru svätého Joana Krestiteľa.

Je v ňom totižto uložená veľká svätyňa pre pravoslávnych veriacich – kópia čudotvornej ikony Bohorodičky nazývaná Krásnobrodská.

Práve v deň jej pamiatky (v prvú nedeľu po Zoslaní Svätého Ducha, v Nedeľu všetkých svätých), prichádzajú do tohto chrámu mnohí pravoslávni veriaci z celého okolia. Naším mládežníkom sa s Božou pomocou a vďaka otcom duchovným podarilo obnoviť mládežnícku púť z Medzilaboriec do Krásneho Brodu.

Púť začala o 7:30 molebnom v chráme Svätého Ducha v Medzilaborciach. Za spevu piesní a modlitieb sa mládež, duchovní i tí, ktorí sa duchom cítia mladí ;) vydali na cestu. Počas púte sa k nám vždy pridali nejakí veriaci a tak v hojnom počte sme dorazili do nášho cieľa. Cestou sme sa ešte krátko pomodlili pri kríži postavenom na mieste kde kedysi v Krásnom Brode stála drevená pravoslávna cerkov. Po príchode do chrámu sa všetci pútnici poklonili Krásnobrodskej čudotvornej ikone a ostatkom svätého prepodobného otca Alexija Karpatoruského.

O 9:30 začala svätá liturgia za účasti všetkých kňazov z medzilaboreckého arcidekanátu. Kázeň predniesol otec Jozef Balberčák. Božskú liturgiu viedol a spieval Mládežnícky spevácky zbor svätého apoštola Andreja Pervozvannaho. Mnohí pristúpili k svätej Eucharistii.

Liturgia bola ukončená obchodom okolo chrámu, počas ktorého bola vynesená i zázračná Krásnobrodská ikona Presvätej Bohorodičky.

Nakoniec treba pripomenúť, že vďaka obetavej práci otcov duchovných, mládežníkov i veriacich úcta k tejto veľkej pravoslávnej svätyni neutícha. Prázdnik v Krásnom Brode sa koná i na pamiatku niekdajšieho starobylého pravoslávneho monastiera.

Kňazi boli tradične na tento sviatok oblečení v zelených ryzach čo ma symbolizovať sviatok Sošestvija Svjataho Ducha, ktorému bol tento monastier zasvätený a taktiež zelená ako farba života a znovuzrodenia je použitá i na pozadí zázračnej ikony Krásnobrodskej, ako farba na nádej znovuzrodenia a obnovenia autentickej Christovej viery, autentického kresťanstva, svätého Pravoslávia. Zelená farba je aj vyjadrením úcty k Božej Matke, ktorá si práve pre túto svoju blahodatnú ikonu vybrala práve túto farbu. A keďže Bohorodička sama vybrala prevažujúcu farbu tohto dňa i svjaščenici z celého okolia prichádzajú na znak úcty k Bohorodičke i Svätému Duchu v zelených rúchach.

Nech Božia Matka bude ešte viac oslavovaná aj cez túto svätú ikonu, cez čudotvornú ikonu Prasvjatoj Bohorodicy nazývanej Krásnobrodskaja.

Presvjataja Bohorodice spasí nas!

zdroj: Alexander Haluška, prezident Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS
20. jún 2012

Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.