Pekné popoludnie!
štvrtok 6. augusta 2020

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätá veľkomučenica Kristína (300). Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid (1015)
ZAJTRA sviatok má Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. Pamiatka V. Všeobecného snemu (553)

sviatok má Sväté Premenenie nášho Hospodina, Boha a Spasiteľa Isusa Christa
ZAJTRA sviatok má Svätý prepodobný mučeník Domécius (363)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach

Detský domov svätého Nikolaja Myr Likijských čudotvorca v Medzilaborciach aj tohto roku hostil už siedmy ročník súťaže v Prednese duchovnej poézie, prózy a spevu. Mládežníci z Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS v Medzilaborciach celé podujatie poctivo a starostlivo pripravili, počnúc registráciou súťažiacich, až po prípravu pohostenia.

Je dobre vedieť a vidieť, že mladí ľudia majú cit pre krásno v beletrii. Zúčastnení si mali možnosť vypočuť krásne a citlivo prednesené diela, ktoré oslavovali Boha, nadchýnali dušu a aspoň z časti to, čo ukrýva. Precítený spev uchvátil sluch i srdce.

Cele podujatie začalo molebnom na prizývanie pomoci Svätého Ducha. Po spoločnej fotke otvorili súťaž svojím úvodným spevov mládežníci z mládežníckeho zboru svätého Andreja Pervozvanného. Následne sa predstavili súťažiaci v bloku poézie. Prestávka bola venovaná občerstveniu a po nej nasledoval súťažný blok prózy. Cez prestávku si mali možnosť účastníci prezrieť prezentáciu fotografií zo života pravoslávnej mládeže z okresu Medzilaborce. Pred obedňajšou prestávkou vystúpili aj súťažiaci v speve.

Tety kuchárky pripravili výborný obed a a po ňom nasledovalo slávnostné vyhlásenie víťazov.

Tohtoroční víťazi:

Kategória:
Poézia do 6 rokov:
1. Nikolka Kahancová
2. Ninka Zalevská
3. Simonka Salamonová
Poézia 7 – 10 rokov:
1. Natálka Čalfová
2. Alžbetka Adamišinová
3. Tamarka Spišáková
Poézia 11 – 15 rokov:
1. Petra Kahancová
2. Patrik Čokina
2. Klaudia Csifáriková
3. Alexander Hričko
3. Michaela Surgentová
Poézia 16- 19 rokov:
1. Viera Čabiňáková
2. Lucia Červeňáková
Próza 7 – 10 rokov:
1. Adriana Balanová
2. Gabriela Želizňaková
3. Alexander Zalevskyj
Próza 11 – 15 rokov:
1. Sofia Mitríková
2. Ružena Polhošová
Próza 16 – 19 rokov:
1. Milena Kapurová
Vlastná tvorba
1. Marek Balog
Spev:
1. Roman Daňo
Jozef Kaleja
1. Mládež z BPM Humenné
2. Viera Čabiňáková
Milan Petričko
3. Skupina Detí z PCO Medzilaborce
Porota udelila aj zvláštnu cenu pre najmenších účastníkov, deťom Schirtovým.

Nakoniec by sme sa chceli poďakovať ľuďom, ktorí nám veľmi pomohli pri zorganizovaní tohto podujatia, menovite:

- pánovi primátorovi mesta Medzilaborce Ing. Ivanovi Solejovi
- pani riaditeľke a vedeniu Detského domova svätého Nikolaja v Medzilaborciach
- o. Alexandrovi Zalevskému, správcovi PCO Medzilaborce a kurátorskému Zboru
- pánovi Hniďákovi, majiteľovi pekárne Hapec
- pani Nile Vargovej, majiteľke drogérie
- pani Burjakovej, majiteľke Ovocia a zeleniny
- pani Ľube Petrovajovej, vedúcej jedálne pri DD svätého Nikojala v Medzilaborciach.

Spasi Hospodi i všetkých mládežníkov, ktorí pripravovali celý tento deň na radosť blížnych a Božiu slávu.

zdroj: Alexander Haluška, prezident Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS
12. jún 2012

Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.