Dobrý veľmi neskorý večer!
štvrtok 5. decembra 2019

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý apoštol Filemon a spoločníci
ZAJTRA sviatok má Naši otcovia svätý Amfilochios (394), ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup

sviatok má Prep. Sávva Osvietený; prep. Karpion a Zachriáš; ct. Nektarij Bulharský
ZAJTRA sviatok má Svt. Nikolaj (Mikuláš), archiep. Myr Likyjských, divotvorca; svt. Maxim Kyjevský

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach

Detský domov svätého Nikolaja Myr Likijských čudotvorca v Medzilaborciach aj tohto roku hostil už siedmy ročník súťaže v Prednese duchovnej poézie, prózy a spevu. Mládežníci z Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS v Medzilaborciach celé podujatie poctivo a starostlivo pripravili, počnúc registráciou súťažiacich, až po prípravu pohostenia.

Je dobre vedieť a vidieť, že mladí ľudia majú cit pre krásno v beletrii. Zúčastnení si mali možnosť vypočuť krásne a citlivo prednesené diela, ktoré oslavovali Boha, nadchýnali dušu a aspoň z časti to, čo ukrýva. Precítený spev uchvátil sluch i srdce.

Cele podujatie začalo molebnom na prizývanie pomoci Svätého Ducha. Po spoločnej fotke otvorili súťaž svojím úvodným spevov mládežníci z mládežníckeho zboru svätého Andreja Pervozvanného. Následne sa predstavili súťažiaci v bloku poézie. Prestávka bola venovaná občerstveniu a po nej nasledoval súťažný blok prózy. Cez prestávku si mali možnosť účastníci prezrieť prezentáciu fotografií zo života pravoslávnej mládeže z okresu Medzilaborce. Pred obedňajšou prestávkou vystúpili aj súťažiaci v speve.

Tety kuchárky pripravili výborný obed a a po ňom nasledovalo slávnostné vyhlásenie víťazov.

Tohtoroční víťazi:

Kategória:
Poézia do 6 rokov:
1. Nikolka Kahancová
2. Ninka Zalevská
3. Simonka Salamonová
Poézia 7 – 10 rokov:
1. Natálka Čalfová
2. Alžbetka Adamišinová
3. Tamarka Spišáková
Poézia 11 – 15 rokov:
1. Petra Kahancová
2. Patrik Čokina
2. Klaudia Csifáriková
3. Alexander Hričko
3. Michaela Surgentová
Poézia 16- 19 rokov:
1. Viera Čabiňáková
2. Lucia Červeňáková
Próza 7 – 10 rokov:
1. Adriana Balanová
2. Gabriela Želizňaková
3. Alexander Zalevskyj
Próza 11 – 15 rokov:
1. Sofia Mitríková
2. Ružena Polhošová
Próza 16 – 19 rokov:
1. Milena Kapurová
Vlastná tvorba
1. Marek Balog
Spev:
1. Roman Daňo
Jozef Kaleja
1. Mládež z BPM Humenné
2. Viera Čabiňáková
Milan Petričko
3. Skupina Detí z PCO Medzilaborce
Porota udelila aj zvláštnu cenu pre najmenších účastníkov, deťom Schirtovým.

Nakoniec by sme sa chceli poďakovať ľuďom, ktorí nám veľmi pomohli pri zorganizovaní tohto podujatia, menovite:

- pánovi primátorovi mesta Medzilaborce Ing. Ivanovi Solejovi
- pani riaditeľke a vedeniu Detského domova svätého Nikolaja v Medzilaborciach
- o. Alexandrovi Zalevskému, správcovi PCO Medzilaborce a kurátorskému Zboru
- pánovi Hniďákovi, majiteľovi pekárne Hapec
- pani Nile Vargovej, majiteľke drogérie
- pani Burjakovej, majiteľke Ovocia a zeleniny
- pani Ľube Petrovajovej, vedúcej jedálne pri DD svätého Nikojala v Medzilaborciach.

Spasi Hospodi i všetkých mládežníkov, ktorí pripravovali celý tento deň na radosť blížnych a Božiu slávu.

zdroj: Alexander Haluška, prezident Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS
12. jún 2012

Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.