Pekné popoludnie!
sobota 15. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Nikifor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha (828)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Lucilián a spoločníci

sviatok má Svätý prorok Amos (8. stor. do narodenia Christa). Prepodobný Jeroným, stridonský presbyter
ZAJTRA sviatok má Náš otec svätý Tychón Divotvorca (425), amatuntský biskup

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Nikolaj zavítal aj do Košíc

     

Sviatok sv. Nikolaja oslávila košická farnosť tak, ako sa patrí - v radosti, očakávaní a príjemnej atmosfére. Postarala sa o to najmä mládež, ktorá v spolupráci s otcom duchovným pripravila pre deti program plný prekvapení a zábavy. Najprv sa predviedla v speváckej úlohe - ako zbor s repertoárom vianočných kolied. Potom zinscenovala krátke divadelné predstavenie na motívy príbehu o zázraku svätého Nikolaja. Na rad prišlo i slovo o živote tohoto veľkého svätca v podaní otca diakona Vasiľa Kuzmyka. Nechýbali ani básne, riekanky či piesne detí, ktoré navštevujú hodiny náboženstva. Tieto zneli až tak úprimne a prosebne, že dokázali privolať Nikolaja aj do chrámu Pokrova Presvätej Bohorodičky. Veru, veru, slová piesne a modlitby majú v mnohých okamihoch veľkú moc - najmä ak vyvierajú z hĺbky srdca a sú naplnené vierou v ich uskutočnenie...     

Ďalej ste už teda nemohli v tento sviatočný deň v našom chráme vidieť nič; nič okrem rozžiarených detských tváričiek... Nikolaj totiž opäť prišiel, poučil deti o láske a konaní dobra, naplnil ich očakávania. Bol tu pre ne - láskavo sa k nim prihováral, obdaroval ich štedrým balíkom a nezabudol ani na úsmev a pohladenie. A príde i na budúci rok, pretože v Košiciach žijú deti poslušné a milé, ktoré ľúbia Boha, svojich rodičov, a ktoré pomáhajú svojim kamarátom      

P. S. (odkaz pre všetky milé a poslušné deti): Nesmúťte, že sviatok tohoto svätca je už za nami! Veď on je vlastne po celý čas s nami rovnako, ako je jeho ikona po celý rok súčasťou ikonostasu v každom našom chráme. Stačí len zopnúť rúčky, milé deti, vyrieknuť úprimnú modlitbičku a on určite vyslyší vaše prosby a prihovorí sa za nás všetkých pred trónom nášho nebeského Otca.

zdroj: mládežníčka Janka, BPM Košice
22. decembra 2007

Untitled Document