Pekné popoludnie!
utorok 28. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Pachómios Veľký (348)
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Teodor Posvätený (368), učeník svätého Pachómia Veľkého

sviatok má Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup
ZAJTRA sviatok má Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Oslavy sv. Maxima Gorlického v Inovciach

Minulý rok boli v tejto rusínskej obci uložené ostatky svjaščennomučeníka (sv. kňaza-mučeníka) Maxima Gorlického (Sandoviča). Na jeho sviatok sa tu konajú slávnostné bohoslužby. Už v piatok bol akafist a veľká večerňa s litíjou za účasti Jeho Vysokopreosvietenosti Juraja, arcibiskupa michalovsko-košického. Toho roku však boli oslavy slávnostnejšie, pretože v sobotu bola slávnostná archijerejská sv. liturgia, ktorú slúžil Jeho Blaženosť Kryštof, arcibiskup pražský, metropolita českých krajín a Slovenska, spolu s vladykom Jurajom a Jeho Preosvietenosťou Michalom, biskupom ženevským a našim duchovenstvom ako aj duchovnými zo zahraničia (tu treba spomenúť našich "stálych hostí" bratov o. archimandritu Vasilija /Sadvarija/ a o. protodiakona Alexandra Sadvarija), za účasti množstva veriacich. Po liturgii a obede nasledoval kultúrny program rusínskych piesní a tanca, ktorý sa koná každoročne po bohoslužbách na počesť rusínskeho svätca sv. Maxima Gorlického. Obec Inovce je rusínska obec, kde (takmer) všetci obyvatelia sú pravoslávni. Vystúpili domáci "chlopi", tzv. Inovské pristáše, deti zo školy, spevácky súbor Lelia z Humenného, mládežníčky a mládežníci z Inoviec a mnoho ďalších. Tento kultúrny program bol naozaj skvelý, všetci účastníci boli fantastickí. Asi najväčší potlesk zožal muž so zlatom v hrdle - o. protodiakon Alexander so svojim grandióznym vystúpením. Všetci, ktorí prišli pozrieť na kultúrny program (a nebolo ich málo) určite neľutovali. Vďaka patrí predovšetkým Bohu za požehnanie tejto akcie a nadelenie dobrého o počasia, aby sa vystúpenie mohlo uskutočniť. Taktiež aj miestnej cirkevnej obci na čele s prot. Pavlom Novákom, správcom PCO, starostovi obce a všetkým, ktorí pomáhali. Dovidenia o rok!!!

zdroj: RRIP
10. september 2009

Untitled Document