Dobrý večer!
piatok 1. decembra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätí mučeníci Platón a Roman (302-306)
ZAJTRA sviatok má Svätý prorok Avdia. Svätý mučeník Barlaam (304)

sviatok má Pror. Nahum; prep. Filaret Milosrdný
ZAJTRA sviatok má Pror. Habakuk; prep. Athanasij, zatvornik pečerský; sv. Štefan, král srbský

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Vo imja Otca i Syna i Svjataho Ducha. Amiň.

Bratia a sestry, ráno sme počuli kázeň o. Serafíma o dnešnom významnom sviatku. Povedzme si však teraz zopár slov o týždni, v ktorom sa práve nachádzame. Je to jeden z najvýznamnejších týždňov roka. Zvykne sa nazývať tiež palmový týždeň. Keď sa pozrieme na nedeľu tohto týždňa, hneď nám je jasné prečo. Nedeľa palmová alebo kvetná nedeľa je veľkým dňom. V ten deň totiž Christos vchádza slávnostne za obrovskej radosti na osliatku do Jeruzalema. Triumfálny vchod je naplnením proroctva Zachariáša 9,9: „Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, Kráľ tvoj ti prichádza spravodlivý je a spásonosný, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.“ Vidíme až detailne presné proroctvo vyrieknuté kedysi a plniace sa reálnym spomínaním v túto nedeľu.

Dnešných ľudí to však šokuje a pýtajú sa: Akože tak nášho Spasiteľa radostne vítajú? Veď predsa židovská veľrada je rozhodnutá dať Ho zabiť. Vchádza predsa na obyčajnom, nie vznešenom mláďati zvieraťa – osliatku, do mesta a ľudia ho aj tak vítajú ako kráľa so slovami: „Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“

Naozaj zvláštna chvíľa, ale ako preplnená Christovým pokojom a skromnosťou! A pre ľud úplne prirodzená a veľkolepá. Tie palmy sú znakom víťazstva a olivové vetvy znakom pokoja, radosti. Tiež prestieranie plášťov na zem, ako vchádzajúcemu Kráľovi. Tá radosť pramení z toho, čo sa udialo predchádzajúci týždeň (teda ten, ktorý momentálne prežívame), a najmä v sobotu.

Najlepšie nám tieto udalosti predkladá Cirkev vo svojom bohoslužobnom bohatstve.
V centre pozornosti stojí Lazar – jeho choroba, jeho smrť, žiaľ príbuzných a Christova reakcia na to všetko. V pondelok sme spievali: „Dnes sa Christovi, chodiacemu po druhej strane Jordánu, odhaľuje Lazarova choroba...“ Podobne sa spieva aj v utorok: „Včera i dnes je Lazar chorý... “ V tieto dni Lazarovej choroby jeho sestry, Mária a Marta, prosia Isusa, aby čím skôr prišiel, aby mu pomohol. Christos však neprichádza... Streda už naberá smutný charakter smrti Lazarovej. Spievame: „Dnes Lazar umeryj pohrebajetsja, rydanija pojut jeho srodnici...“ Stalo sa. Pochováva sa Lazar a jeho príbuzní vzlykajú... To isté prežívame aj vo štvrtok, keď spievame, že už druhý deň je Lazar mŕtvy. A konečne už v piatok radosť očakávajúce stichy nám ohlasujú: „Zavtra bo Christos prichodit oživiti hlaholom umeršaho brata Marty i Mariji...“ Všetci viac-menej vieme, čo sa stalo v nedeľu, že Christos v radosti národa vchádza do Jeruzalema. Teraz si ale môžeme presne zodpovedať na otázku, ktorú sme si položili na začiatku, teda prečo sa tak ľudia radujú tomuto skromnému Christovmu vchodu do Jeruzalema.

Je to preto, že práve v sobotu kriesi Lazara z mŕtvych. Preto sa národ v nedeľu raduje, lebo víta Víťaza nad smrťou. V tropári vzkriesenia Lazara spolu spievame: „Uistiac nás o všeobecnom vzkriesení pred Tvojím utrpením Ty, Christe bože, si vzkriesil Lazara z mŕtvych. Preto aj my ako deti nosiace znamenie víťazstva spievame Tebe ako Víťazovi nad smrťou. Hosanna na výsostiach, požehnaný, kto prichádza v Pánovom mene.“

A to je ten týždeň, ktorý práve prežívame. Aj tento deň, keď Lazar zomiera. Vedzme však, že v sobotu ho Christos vzkriesi z mŕtvych. My to už berieme ako samozrejmosť, tak sme o tom počuli od malička, tak to je, ani nás to nevzrušuje, ani nenamietame. Uvedomme si však veľkosť toho všetkého. Lazar, ktorý už zapácha, ako spomína Sväté Písmo, na slová: „Poď von!“ vychádza. Ten, čo už začal hniť, sa opätovne preberá k životu. Veľké tajomstvo. To je jedno z najväčších tajomstiev všetkých čias.

Teda zodpovedne pristúpme k dnešnému dňu pochovaného Lazara a o pár dni vzkrieseného. Zodpovedne zoberme túto udalosť, ktorou sa končí 40 dňový pôst, aby sme aj my mohli v túto nedeľu v Eucharistii privítať Christa, ktorý vchádza do Jeruzalema. A hlavne, aby sme mohli potom duchovne prežiť nasledujúci ťažký týždeň pred sviatkom Paschálnym.

Boh nám v tom pomáhaj, aby sme si vždy reálne uvedomovali prítomnosť Božiu a bohoslužby a chápali sviatky ako sviatky, teda radostne či smútočne. Aby sme žili sviatkami a každodenne žili životom Cirkvi a nie svetom.

Amiň. Christos posredi nas!
 
Online 6